Reports 2012 - The Norfunk project - [Uni Research Health]

Reports

  • Arbeidsdeltakelse og prediktorer for sykefravær ett år etter et institusjonsbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram for langtidssykmeldte personer. Universitetet i Bergen, Masteroppgave i helsefag, Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag 2012.