Reports 2017 - Godtfred Anker Halvorsen

Reports

  • Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Undersøkelse av bunndyrfaunaen i forbindelse med utvidelse av Iveland kraftverk.. Uni Research AS 2017. 18 pages LFI Uni Miljø(286)
  • Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Biological intercalibration: Invertebrates 2017. Norsk institutt for vannforskning 2017. (ISBN 978-82-577-6933-8) 28 pages NIVA-rapport(7198)
  • Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad. Norsk institutt for vannforskning 2017. (ISBN 978-82-577-6844-7) 26 pages NIVA-rapport(7109)
  • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 77 pages LFI Uni Miljø(291)
  • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 64 pages LFI Uni Miljø(290)
  • Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Uni Research Miljø 2017. 26 pages LFI Uni Miljø(283)