Reports 2014 - Godtfred Anker Halvorsen

Reports

  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjellheim, Arne Bjornesfjorden. Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999 – 2013. Uni Miljø, Uni Research 2014. 60 pages LFI Uni Miljø(235)
  • Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet. Uni Miljø, Uni Research AS 2014.
  • Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Norsk institutt for Naturforskning -Minirapport 2014. 35 pages