Reports 2005 - Godtfred Anker Halvorsen

Reports

  • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred Anker; Lydersen, Espen Konsekvensvurderingav utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 - undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi. LFI - Unifob 2005. 29 pages
  • Halvorsen, Godtfred Anker Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. Bunndyr- Tovdalsvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 82-7072-600-1) 258 pages DN-notat(2)
  • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Halvorsen, Godtfred Anker; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Miljøundersøking i Lindås kommune 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 105 pages VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(3)
  • Lindstrøm, Eli-Anne; Brettum, Pål; Halvorsen, Godtfred Anker; Halvorsen, Gunnar; Johansen, Stein W.; Larsen, Jorunn; Schnell, Øyvind A. Effekter av kalking på biologisk mangfold. Undersøkelser i Tovdalsvassdraget 1999-2001. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 82-7072-597-8) 72 pages DN utredning(5)