Reports - Karen J. Skaale Havnen

Reports

 • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla Evaluering av Kvellomalen. RKBU Nord 2017. (ISBN 978-82-93031-47-5) 174 pages
 • Havnen, Karen J Skaale; Skilbred, Dag Tore Barnevernets arbeid med meldinger og undersøkelser. Analyse, vurderinger og beslutninger. Uni Research, NTNU, UiT, RBUP Øst/Sør, 2016. 17 pages
 • Christiansen, Øivin; Bakketeig, Elisiv; Skilbred, Dag Tore; Madsen, Christian; Havnen, Karen J Skaale; Aarland, Kristin; Backe-Hansen, Elisabeth Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. RKBU Vest, Uni Research Helse 2015. (ISBN 978-82-92970-89-8) 242 pages
 • Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin Kunnskapsstatus om familieråd. Erfaringer og effekter. Uni Research Helse, RKBU Vest 2014. (ISBN 978-82-92970-77-5) 115 pages
 • Havnen, Karen J Skaale Mellom psykisk helse og barnevern. Ein studie av psykiske vanskar hos plasserte barn; førekomst, variasjon og utvikling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU-trykk 2013. (ISBN 978-82-471-4384-1) 122 pages
 • Falck, S.; Havnen, Karen J. Skaale; Vik, S.; Hyrve, G.; Figenschow, W. Hva er familieråd? Modell og datamateriale. Falck, S. 2006. 10 pages
 • Havnen, Karen J. Skaale; Falck, S. Kva er det eigentleg med familieråd? Foreldra sine synspunkt, erfaringar og opplevingar. Nova-rapport 18/06 2006. 10 pages
 • Havnen, Karen J. Skaale "Spor av brukermedvirkning og nye arbeidsmetoder i arneverntjenesten i Harstad." Rapport fra evaluering av utviklingsprosjektet: �Kontaktetablering med familier i barnevernsaker � utvikling av forståelse og praksis�. Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge 2004. 101 pages
 • Havnen, Karen J. Skaale Spor av brukermedvirkning og nye arbeidsmetoder i barneverntjenesten i Harstad. Rapport fra utviklingsprosjektet "Kontaktetablering med famileir i barnevernsaker - utvikling av forståelse og praksis.". Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge 2004. 101 pages
 • Drægebø, Einar; Havnen, Karen J. Skaale; Hove, Harald; Skjerve, Jan Eirik; Oma, Arild Rapport fra Granskingsutvalgetfor barneverninstitusjoner i Bergen. Granskingsutvalget 2003. 330 pages
 • Drægebø, Einar; Havnen, Karen J. Skaale; Hove, Harald; Skjerve, Jan Eirik; Oma, Arild Erfaringsnotat fra granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen. Granskingsutvalget 2003. 14 pages