Reports 2018 - Kirsti Malterud

Reports

  • Iden, Kristina Riis; Malterud, Kirsti Implementering av faste rutiner for vurdering av depresjon hos sykehjemspasienter. Sluttrapport – prosjekt 16/2077. Uni Research 2018. 29 pages