Reports 2005 - Kirsti Malterud

Reports

  • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret 2005.Rapport - Rokkansenteret(12)
  • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv. Rokkansenteret 2005.Rokkansenteret Working Papers(17)