Reports 2016 - Society, Environment and Culture - [Uni Research Rokkan Centre]

Reports

  • Grimsrud, Gro Marit; Munkejord, Mai Camilla Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. Uni Research Rokkansenteret 2016. 77 pages