Book chapters 2017 - Lise Hellebø Rykkja

Book chapters

  • Rykkja, Lise H. Håndtering av ekstremvær, flom og skred. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4.. pages 31-53