Book chapters - Jacob Aars

Page 1 of 2. next

Book chapters

 • Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H.; Aars, Jacob Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. pages 303-321
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. pages 323-342
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. pages 285-302
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 40-60
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852..
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. pages 11-21
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. pages 212-216
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 169-184
 • Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Klagegapet, isfjellet og stiene. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. pages 40-60
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E Representational styles among county and municipal councillors. I: Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?. Routledge 2015 ISBN 978-0-415-84348-5.. pages 95-110
 • Saglie, Jo; Aars, Jacob Flere unge listekandidater? Nominasjon, valgkamp og listeretting. I: Stemmerett for 16-åringer : Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 ISBN 978-82-7763-425-8.. pages 149-179
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. pages 243-262
 • Rose, Lawrence E; Saglie, Jo; Aars, Jacob Velgerne og kommunestrukturen: Sammenslåing, samarbeid eller begge deler?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. pages 223-241
 • Aars, Jacob Fraværende velgere? Pendling og politisk engasjement. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. pages 91-106
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne De mange partisystemene: lokalister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. pages 147-164