Research Unit for General Practice in Bergen

a part of Uni Research Health

Book chapters - Research Unit for General Practice in Bergen - [Uni Research Health]

Page 1 of 4. next

Book chapters

Publications

Chapters

 • Anderssen, N.og Svendsen, P.K. Ung og skeiv. I Klepp KI, Aarø LE. (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid 2017. pages 269-290
 • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar Alvorlige infeksjoner på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 191-197
 • Sabine Ruths Eldre og legemidler. 2015.
 • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. pages 135-149
 • Wensaas, Knut-Arne New Era for Clinical Research in Primary Care. I: The World book of family medicine - European edition. Ljubljana: Stichting WONCA Europe 2015 ISBN 9789612819842.. pages 300-302
 • Kirsti Malterud En allmennmedisinsk vekkelsespredikant. I Fugelli P. En lesebok. Tekster i utvalg 1969-2014. . Universitetsforlaget 2014. pages 105-113
 • Sabine Ruths Fall og falltendens hos gamle. 2013.
 • Torgeir Gilje Lid Pasienter med rus og avhengighetsproblemer. Allmennmedisin 2013.
 • Torgeir Gilje Lid Snakk med fastlegen om alkohol!. Rus og Samfunn, nr. 4 2013.
 • Torgeir Gilje Lid Oppdagelse og behandling av alkoholproblemer i allmennpraksis. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. Nr. 8 2013.
 • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud 1.1 Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. pages 26-32
 • Norman Anderssen Holdninger til LHB-personer. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland B. (red). Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile 2013. pages 22-36
 • Malterud K, Prydz P. 2.14 Medisinsk uforklarte helseplager. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. pages 193-203
 • Stensland, Per Steinar; Smith-Sivertsen, Tone Barn og barndom. I: Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-40192-1.. pages 848-862
 • Kirsti Malterud Hva forteller medisinsk uforklarte helseplager om eksemplarisk sykdom og kjønn? I Eriksen A, Krefting E, Rønning AB red. Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.. Scandinavian Academic Press 2012. pages 253-81
All book chapters