Book chapters 2004 - Uni Research Computing

Book chapters

  • Haugen, Odd Einar Snorri and his contemporaries on the Web. I: Snorri Sturluson and the Roots of Nordic Literature (Snori Sturluson i korenite na nordskata knizovnost) [bulgarsk og engelsk tekst]. University of Sofia: Department of German and Scandinavian Studies, Faculty of Classic and Modern Philologies, St. Kliment Ohridski 2004 ISBN 954-91249-2-4.. pages 133-140
  • Haugen, Odd Einar Soga om nedstiginga i dødsriket. I: Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. De norske bokklubbene 2004 ISBN .. pages 275-287
  • Haugen, Odd Einar Tekstkritikk og tekstfilologi. I: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0105-8.. pages 81-118
  • Haugen, Odd Einar Innleiing. I: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0105-8.. pages 15-25
  • Haugen, Odd Einar Paleografi. I: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0105-8.. pages 175-214
  • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri Krig, rett og retorikk. En introduksjon. I: Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. Rhetor forlag 2004 ISBN 9197407895.. pages 7-14
  • Ytrehus, Line Alice Ågotnes Describing otherness: ethics in research on ethnic minorities. I: Times, places passages. Ethnologcal approaches in the new millenium. 7th SIEF Conference. Selected papers. Budapest: Akademiai Kiado 2004 ISBN .. pages 98-108