Articles 2011 - Jacob Aars

Articles

  • Christensen, Dag Arne; Hansen, Hans-Tore; Aars, Jacob Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ; Volume 13 (3). s. 55-80
  • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ; Volume 13 (3). s. 3-8
  • Wollebæk, Dag; Aars, Jacob Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning 2011 ; Volume 11 (1). s. 33-48
  • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne Hvis bare flere kunne stille! : kjønn og politisk motivasjon. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011 (3). s. 234-252
  • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans Erik Local democracy Ltd. – The political control of local government enterprises in Norway. Public Management Review 2011 ; Volume 13 (6). s. 825-844