Articles 2004 - Jacob Aars

Articles

  • Aars, Jacob Politiske partier og andre rekrutteringsveier i lokalpolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning 2004 ; Volume 45 (3). s. 483-507