Articles 2003 - Jacob Aars

Articles

  • Næss, Sturle; Aars, Jacob Vil politikerne abdisere? Brukerundersøkelser som styringsimpulser. Kommentar til Asle Rolland. Tidsskrift for velferdsforskning 2003 ; Volume 6 (1). s. 61-64
  • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2003 ; Volume 84 (1). s. 77-96