Research Unit for General Practice in Bergen

a part of Uni Research Health

All publications 2006 - Research Unit for General Practice in Bergen - [Uni Research Health]

All publications

Publications

All publications

 • Kirsti Malterud Lesbisk hos legen. I Ohnstad A, Malterud K, red. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta.. 2006, Oslo.
 • Shad Mahlum Legens egne følelser. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Fra risikojakt til ressursmobilisering. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Må legen alltid ha det så travelt? I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Nøkkelspørsmål – et språklig verktøy der hvert ord betyr noe spesielt. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Enkle småting eller livshistorisk drama? I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Kjønn og helse. I: Lorentzen J, Mühleisen W, red. Kjønnsforskning. En grunnbok. . 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Konsultasjonsmodeller. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Subjektive symptomer uten objektive funn. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient. 2006.
 • Ohnstad A, Malterud K, red. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta. 2006.
 • Rørtveit, Guri Pregnancy, childbirth and urinary incontinence. Review article. 2006.
 • Rørtveit, Guri; Hunskår, Steinar Urinary incontinence and age at the first and last delivery: the Norwegian HUNT/EPINCONT study. 2006.
 • Viktrup, Lars; Rørtveit, Guri; Lose, Gunnar Risk of stress urinary incontinence twelve years after the first pregnancy and delivery. 2006.
 • Wyller, Vegard Bruun; Bjørneklett, Arvid; Brubakk, Oddbjørn; Festvåg, Lillian; Follestad, Inghild; Ulrik Malt, Ulrik; Malterud, Kirsti; Nyland, Harald; Rambøl, Harald; Stubhaug, Bjarte; Larun, Lillebeth. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). 2006.