Research Unit for General Practice in Bergen

a part of Uni Research Health

All publications 2003 - Research Unit for General Practice in Bergen - [Uni Research Health]

All publications

Publications

All publications

  • Kirsti Malterud Helseproblemer hos lesbiske og homofile. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. 2003, Oslo.
  • Kirsti Malterud Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. 2003, Oslo.
  • Kirsti Malterud Å lede på vei hva er god forskningsveiledning? Balladen om “Petter” og “Kristine”. I Bjørndal A, Nylenna M, red. Med makten i sitt ord.. 2003, Oslo.
  • Kirsti Malterud Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. I Berg O, Søgaard AJ, Selikowitz HS, Aasland OG, red. Medisin og samfunn.. 2003, Oslo.