Research Unit for General Practice in Bergen

a part of Uni Research Health

All publications 2000 - Research Unit for General Practice in Bergen - [Uni Research Health]

All publications

Publications

All publications

  • Kjosavik S, Gjefsen T Lone A. Krav til datakvalitet i en nasjonal reseptbasert legemiddeldatabase . 2000.
  • Kjosavik S, Stevenson B, Gjefsen T. Et konsept for kvalitetsutvikling i allmennpraksis med utgangspunkt i en nasjonal reseptbasert legemiddeldatabase. 2000.
  • Malterud K, Hollnagel H Snakk om ressurser – noe annet enn risiko! I: Swensen E, red. Diagnose Risiko – ikke syk, ikke frisk.. 2000, Oslo.