Research Unit for General Practice in Bergen

a part of Uni Research Health

All publications 1993 - Research Unit for General Practice in Bergen - [Uni Research Health]

All publications

Publications

All publications

  • Kirsti Malterud Medisinsk filosofi i utdanning og forskning. In Kirkengen AL, Jørgensen J, eds. Tanker om sykdom og tanker om helse.. 1993, Oslo.
  • Kirsti Malterud Vanlige helseplager hos kvinner - ubestemte og diffuse? I Schei B, Botten G, Sundby J, red. Kvinnemedisin.. 1993, Oslo.