Research Unit for General Practice in Bergen

a part of Uni Research Health

All publications 1983 - Research Unit for General Practice in Bergen - [Uni Research Health]

All publications

Publications

All publications

  • Bjerck B, Bjørgo J, Danielsen S, Gulli BM, Ingebrigtsen H, Karl I, Malterud K, Storbråten S. Kvinners seksualitet. Den norske kvinneundersøkelsen.. 1983.