About this person

Dr.Art. Yngve Flo has his degree in history from the University of Bergen 2005.

Publications

Articles

All articles

Books

 • Flo, Yngve For byfolk og bønder. Rogaland fylkeskommunes historie, band II (1945-2015). Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1817-2. 397 pages.
 • Flo, Yngve Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014.. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1542-3. 752 pages.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0896-8. 527 pages.
 • Flo, Yngve; Grønlie, Tore Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0896-8. 527 pages.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen 2007 ISBN 978-82-7128-436-7. 160 pages.

Book chapters

 • Flo, Yngve Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. pages 56-82
 • Flo, Yngve; Andresen, Astri Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. I: Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen 2007 ISBN 978-82-7128-436-7.. pages 47-93

Reports

 • Flo, Yngve The Norwegian County Governor: Serving the State for 350 years. Norwegian Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs 2013. 9 pages
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob Frå politiske rettar til politisk makt. Kommunal- og regionaldepartementet 2010. 14 pages
 • Flo, Yngve Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900. Universitetet i Bergen 2005.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rokkansenteret 2004. 137 pages Rapport - Rokkansenteret(2)
 • Flo, Yngve Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 2003. (ISBN 82-92028-71-4) 147 pages Rapportserien(65)

Other publications

 • Flo, Yngve Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare. 2018.
 • Flo, Yngve Kommunereform 2.0.. 2018.
 • Flo, Yngve Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys. 2018.
 • Flo, Yngve Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma. 2018.
 • Flo, Yngve Ein ny politikk for eit nytt fylke. 2018.
All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:15:57