Publications

Articles

Book chapters

  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 95-112
  • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. pages 47-72
  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6.. pages 27-49
  • Wollebæk, Dag; Arnesen, Sveinung Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6.. pages 125-158

Reports

All reports
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:17:23