About this person

Research/competence:

Salmonids ecology in the streams, fjords and lakes of Western Norway. Reproduction and spawning biology and ecology, life history characteristics.
Interactions between farmed and wild salmon stocks. Abundance and distribution of spawning salmonids.

Publications

Articles

All articles

Books

 • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor F.; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob Effekter av vassdragsregulering på villaks. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø 2010 ISBN 978-82-93068-12-9. 111 pages.

Book chapters

 • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob; Tvede, Arve Hydropower development : ecological effects. I: Atlantic salmon ecology. Blackwell Publishing 2011 ISBN 978-1-4051-9769-4.. pages 351-385
 • Hesthagen, Trygve H.; Fiske, Peder; Barlaup, Bjørn Torgeir; Thorstad, Eva Bonsak Fisk.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9.. pages 85-89
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Saltveit, Svein Jakob Fisk : Gyting, rognutvikling og tidspunkt for første næringsopptak. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. pages 80-87
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Barlaup, Bjørn Torgeir Ungfisk. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. pages 88-99
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. pages 13-21
All book chapters

Reports

All reports

Other publications

 • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. 2018.
 • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. 2018.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Jensen, Adrian Broch Truer norske villfiskstammer. 2017.
 • Uleberg, Odd Inge; Barlaup, Bjørn Torgeir Fisken som er helt unik i verden.. 2017.
 • Adrian Broch, Jensen; Barlaup, Bjørn Torgeir Denne laksen ble ikke forskerne glad for å finne.. 2017.
All other publications
See all publications in CRIStin

Previous projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:20