Behavioral problems are related to drug use among young people in several Nordic countries

Atferdsproblemer henger sammen med bruk av sigaretter, cannabis og alkohol. Å ha opplevd omsorgssvikt og overgrep i barndommen har sammenheng med bruk av sigaretter og cannabis.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Feb. 17, 2019, 1:38 p.m.

People involved