Brukermedvirkning i forskning – gode intensjoner, men ny kunnskap?

En systematisk oversikt over helseforskning med brukere i rollen som medforskere viser at gode intensjoner og omfattende innsats ikke alltid er tilstrekkelig for å oppnå ny kunnskap.

 

Content only available in Norwegian
Aug. 5, 2019, 11 a.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:16:42