Skandinavias beste allmennmedisinske artikkel kommer fra Bergen

Scandinavian Journal of Primary Health Care har kåret en artikkel om fastlegers portvaktfunksjon til beste artikkel 2017. 

Content only available in Norwegian
June 18, 2019, 12:46 p.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:16:54