Giardia-infeksjon i 2004 - redusert livskvalitet ti år seinare

Ein ny studie syner at personar som i 2004 vart råka av Giardia-smitte har lågare livskvalitet ti år seinare samanlikna med ei kontrollgruppe som ikkje var smitta.

Content only available in Norwegian
March 26, 2019, 12:47 p.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:15:57