Hvem går til lege for akutt diare?

Ny studie viser at det særlig var barn og unge voksne som søkte lege for akutt diare i Norge 2006-15.

Content only available in Norwegian
Feb. 21, 2019, 2:23 p.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:16:51