Early events in extreme premature have little to say for later sleep problems

Ekstremt premature barn får omfattende behandling i starten av sitt liv. Men forskere fant at faktorer ved svangerskap, fødsel eller nyfødtopphold hos disse barna har lite å si for senere søvnproblemer.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Feb. 15, 2019, 9:29 a.m.

People involved

cp: 2019-09-18 23:17:08