Derfor er hunnfugler utro med lokale hanner

Drivkraften bak hunnfuglers utroskap handler om å fremme fellesskap og styrke beskyttelsen av avkom i nabolaget.


By Andreas R. Graven

Content only available in Norwegian


July 15, 2014, 2:07 p.m.